Misja i Deklaracja WROP

Ogłaszamy, że dnia 15 października 2022 roku powstała Wielka Rada Orlich Piór.

  1. Puszczaństwo rozumiemy jako ruch ideowy stworzony przez Ernesta Thompsona Setona, postulujący wychowanie człowieka w każdym wieku poprzez rekreację (czynny wypoczynek) na łonie natury według Reguły Czterokrotnego Ognia i systemu Orlich Piór.
  2. Naszą misją jest propagowanie puszczaństwa umożliwiając wszystkim chętnym podążania drogą czterokrotnego ognia poprzez realizację programu zawartego w Zwitku Kory Brzozowej.
  3. Wielka Rada Orlich Piór dąży do tego aby stać się otwartą płaszczyzną współpracy wszystkich członków ruchu puszczańskiego bez względu na ich przynależność organizacyjną.